39.800 resultater på Google…

I skrivende stund giver ordet “rekrutteringsbureau” på Google 39.800 resultater.

Sætningen “Find det rette rekrutteringsbureau” giver på Google 3 resultater.

 

Hvad er forskellen på en håndværker og en rekrutteringskonsulent?

Håndværkerens arbejde vil i langt de fleste tilfælde også være der 5 år efter.

 

At vælge et rekrutteringsselskab til at varetage en virksomheds rekrutteringsproces, kræver at der bliver truffet flere valg. Disse valg vil i fald alt går godt ende ud med en ny medarbejder i virksomheden, og dermed forhåbentligt være medvirkende til virksomhedens fremadrettede omsætning og vækst.

 

Men at træffe et valg indebærer også at man fravælger noget eller nogen, og de forkerte valg kan have alvorlige konsekvenser, der i værste tilfælde kan forårsage uoprettelig skade overfor kunder, potentielle kunder men lige så vigtigt, arbejdsglæden hos virksomhedens andre medarbejdere.

Derfor må forudsætningen, for at kunne træffe det rigtige valg også være den bedst mulige.

 

Der er flere hundrede rekrutteringsselskaber i Danmark, og selvom deres løsning grundlæggende er ens, er der meget stor forskel på dem, hvorfor deres forskellige styrker er nødvendigt at kende til, for at kunne benytte sig bedst muligt af branchen, og dermed opnå den størst mulige sikkerhed for at den investering en rekruttering koster, giver en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre virksomheder i ens branche.

 

En af de største konkurrencemæssige fordele er de produktivitetsforbedringer der ligger i forhold til samspillet mellem ressourceforbrug, og de deraf positivt opnåede resultater, hvilke kræver at forudsætningerne for, at kunne træffe det rette valg er tilstede fra processens begyndelse.

 

En rekrutteringsproces skal være så forretningsfokuseret på virksomhedens overordnede ønskede strategi, som overhovedet muligt, således at der skabes en rød tråd mellem virksomhedens værdier og den nye medarbejders både faglige og individuelle kompetencer. For at kunne skabe dette, kræves der et tæt kendskab til virksomheden samt et ligeledes til de relevante emner af potentielle medarbejdere, der er i branchen.

Det kendskab kan ikke opnås uden hverken åben dialog eller et stærkt branchekendskab.

 

De fleste rekrutteringsselskaber opererer med en garanti, der kan sidestilles med en byggegaranti, men reelt set kan denne garanti være værdiløs, da den kun garanterer en ny medarbejder, i fald den første ikke viser sig at leve op til det ønskede.
Dette er naturligvis principielt udmærket, men på samme måde som med byggegarantien, må det udløse spørgsmålene om hvordan din virksomhed ”skal bo” imens skaderne forsøges udbedret. Hvordan oplever virksomhedens ”andre beboere”, altså medarbejderne, denne forkerte og midlertidige løsning. Endelig er der signalet dette udsender overfor ”vejens andre beboere” dvs. konkurrenterne i branchen samt overfor ”dine gæster” altså, din kunder.

Måske vil alle parter være forstående, men der vil være en irritation over at skulle forholde sig til en ny person, samt opbygge tillidsforhold på ny. Dette vil indirekte øge brugen af de unødige ressourcer hos din virksomhed endnu mere.

 

Ligeledes vil virksomheden, muligvis, blive sat i et dårligere lys i fremtidige relevante kandidaters øjne, der måtte findes i den opsagte persons netværk.

 

Derfor må der være fokus på det faglige, men i mindst lige så høj grad de personlige fællestræk i værdierne mellem virksomhed og medarbejder, samt mellem virksomhedens målsætning og medarbejderens motivation, således at garantien ikke bliver udløst, og folk ikke bliver hyret på det faglige og fyret på det menneskelige.

Lytter man til en del af rekrutteringsselskaberne, efterlyser både de med et stort og knap så stort marketingsbudget at blive bedømt på deres egentlige kvaliteter, og at deres ekspertise, viden og erfaring gør dem attraktive fremfor en udelukkende grundlæggende fokusering på prisen.

 

Derfor tror Rebel Minds på, at et samspil mellem virksomhed, rekrutteringsmægler og rekrutteringsselskab, sammen vil kunne vende udviklingen i en branche i en positiv, og mere strategisk brugbar retning for alle involverede.

Christian Dalgaard

christian@rebelminds.dk