Vi mener, at et godt HR er godt for forretningen, da der er et menneskeligt element i al forretning – fordi vi er mennesker, der handler med mennesker.

 

Din virksomheds HR-strategi skal være direkte forbundet med og understøtte din virksomheds operative og strategiske mål. Den er fundamentet for den daglige ledelse og understøtter målrettet udviklingen af medarbejderne i din virksomhed.

HR og forretningsudvikling

Vi tilbyder løsninger for virksomheder der i deres udvikling af produkter eller services opdager, at der er et behov for nye kompetencer for at kunne vokse og nå strategiske mål.

Vi hjælper dig med at konkretisere dette behov og finde de nødvendige kompetencer i eller udenfor din virksomhed.

HR Discipliner

Vi tilbyder den dybe indsigt i medarbejderens forhold fra behovsafdækning, rekruttering,  ansættelse, fastholdelse, “udvikling til afvikling” eller pensionering, og kan deltage i hele eller dele af virksomhedens forretningsprocesser.

Adfærd

Vi arbejder meget med adfærdskoncepter i  jobbeskrivelser over Performance Management til ledelse og salg.

Adfærd er noget konkret og det giver store muligheder for at udnytte læring i dagligdagen.Det kræver dog at virksomheden har et arbejdsklima hvor det er legitimt at sige “det ved jeg ikke”. Det er derfor, det begynder med gode medarbejdere.

Ledelse

Alle ledere i en virksomhed er egentlig HR ledere men ofte glemmes det i en travl hverdag

Ledelse er alt for vigtigt til at blive overladt til HR, men HR som funktion er virksomhedens ”Guardian Angel” når det kommer til at udleve virksomhedens værdigrundlag

Vi tilbyder tilpassede ledertræningsprogrammer med din ledelsesopgave som udgangspunkt eller ”on the job” hvor vi tager dig ved hånden i din daglige ledelsesopgave.

Organisatorisk Review

HR er en del af alle funktioner i en virksomhed og bliver ofte glemt f.eks ved virksomhedsovertagelser.

Vi tilbyder et OR – ”Organizational Review”, der kan anvendes til at klarlægge hvor virksomheden er i dag.

OR anvendes også ofte som en del af en Due Diligence, men kan også anvendes til at få et klart billede af en virksomheds aktuelle situation eller som det ofte betegnes “as is“-tilstand.

Business Process Reengineering (BPR)

Mange virksomheder glemmer at BPR ofte er mere et forandringsprogram for medarbejdere end det er indførelse af ny teknologi.

Vi har gode resultater med vores BPR-model fordi vi har erfaring med Kaizen, Kvalitet, ISO og løbende forbedring, som er vigtige i forbindelse med implementering af nye værdiskabende processer.

Vi har udviklet vort eget program til involvering af alle medarbejdere og deres viden, som ultimativt garanterer en langt bedre implementering.

HR og forretningsudvikling

Vi bygger sammen med dig, en plan for hvad der skal ske indenfor dit HR-område og vi gør det gennem en integreret plan. Hos os får du en helhed og ikke en isoleret del af en plan, hvorfor vi også trækker på Rebel Minds konsulenter fra andre funktionsområder.

Efter etablering af planen, hjælper vi også gerne med at føre planen ud i livet, dvs. implementeringen i din virksomhed.

HR Discipliner

Vi mestrer alle elementer indenfor HR og bruger udtrykket fra “vugge til grav” eller mere præcist fra “ansættelse til pensionering” (eller hvorhen din karriere nu bringer dig).

Det er bevist at motiverede, veluddannede og informerede medarbejdere er en konkurencefordel i sig selv, idet disse medarbejdere evner at udvikle eller tilpasse sig nye krav langt hurtigere end medarbejdere uden disse fortrin.

Det er klart at i en verden hvor ændringer er en del af hverdagen bliver mennesket, HR og medarbejdernes indstilling til at bidrage, en meget vigtig faktor for virksomhedens succes.

Vi ser mange virksomheder der har forstået dette, men mangler værktøjer til at omsætte denne forståelse i dagligdagen.

Klik på linket i højre side og log ind for at se modellen “HR aktiviteter som processer”.

Adfærd

RebelMinds adfærdskoncept bygger på erfaringer høstet under bl.a. rekruttering og uddannelse af piloter. Adfærd er meget konkret, men er naturligvis også styret af den kontekst, den sker i.

Derfor er adfærd velegnet til at beskrive alt fra en virksomheds værdigrundlag over ledelsesadfærd, til hvordan man bedst beskriver en stilling eller hvordan en sælger får succes i sit job.

Vi anvender STAR og Repetory Grid analyser til at beskrive adfærd, så man kan forstå det og selv bruge det i sit arbejde.

Vi arbejder med ledertræning hvor vi i arbejdssimuleringer giver mulighed for at afprøve konceptet og med gode resultater.

Ledelse

Ledelse følger adfærd, og viser hvor integrerede og indbyrdes afhængige HR’s mange delkomponenter er. Vi er klar over at vi taler om mennesker og det anerkender vi som et meget komplekst område.

Nogen har engang sagt at “ledelse er alt for vigtigt at overlade til lederne” og derfor er vort udgangspunkt, at den såkaldte ledelsesadfærd også kan komme fra medarbejdere som har tillid til både virksomheden og dem selv, og arbejder i et miljø hvor det er accepteret at sige “det ved jeg ikke” “eller hvorfor gør vi sådan her”.

Ledelse er at skabe forudsætningerne for at få succes og fastholde denne retning og vækst. Vi tilbyder ledelsestræning for teams eller enkeltpersoner. Med Rebel Minds tager ledelsestræningen udgangspunkt i situationen og en forudbestemt veldefineret målsætning fra virksomheden. Vi anser faktisk hverdagen eller et relevant praktisk projekt, for de bedste rammer for vores uddannelsesforløb og seminar.

Organisatorisk Review

Vi anvender OR til at få et overblik over den organisatoriske tilstand i en virksomhed. Svarene er en indikator for hvor “vel-ledet” en virksomhed er indenfor området HR.

 

RebelMinds har udviklet værktøjet “Profit and Loss for People and Learning” som viser hvor gode virksomheder er til at skabe Human Capital. Klik på linket til højre og log ind for at bruge værktøjet.

Business Process Reengineering (BPR)

Vi bekender os til forretningsprocesser og anvender vores eget analyseapperat til at beskrive en værdikæde og finde ud af hvordan kan man gøre processer smartere og mere effektive.

Teoretisk set er det ikke kompliceret, men når processen vedrører menneskelig aktivitet bliver det langt mere udfordrende, og netop her kommer vores erfaringer din virksomhed til gode.

Hos Rebel Minds, går vi ikke før det virker…

Artikler

Links

Log ind for at bruge følgende links:

  • HR aktiviteter som processer
  • Profit and Loss for People and Learning