Vi ser virksomhedens markedsføringsaktiviteter, som grundlaget for at skabe kundeemner til salgsteamet, samt til at brande virksomheden ift. kunder, nye medarbejdere og potentielle investorer.


Det er et centralt element, at virksomhedens markedsføring tilpasses de segmenter, virksomheden henvender sig til, og at der løbende tages stilling til hvilke kanaler – både online og offline, der skal benyttes for at nå den ønskede målgruppe mest effektivt. Samtidig skal salg og markedsføring løbende koordineres således, det bedst muligt understøtter salgsmuligheder.


Vi hjælper din virksomhed med at udarbejde det optimale markedsførings set-up, herunder markedsføringsstrategi og tilpasning af markedsføringsindsatsen ift. udviklingen af forretningsmodeller, ved ønske om internationalisering og en lang række andre problemstillinger.

Koordinerer markedsføring- og salgsaktiviteter

Vi hjælper dig til en fokuseret koordinering mellem markedsføring og salgsaktiviteter, der skaber bedre salgsresultater og større ROI på din investering i markedsføring.
Vi kalder det sales excellence, og det dækker primært over, at markedsføring og salg arbejder tæt sammen i hele salgsprocessen, og f.eks. koordinerer aktiviteterne i de enkelte processer.  
Det kræver en klar markedsførings- og salgsstrategi, og stiller krav til virksomhedens dataindsamling.

Segmentering af dine kunder 

Rebel Minds hjælper dig med at sætte fokus på segmentering af dine kunder, således du kan målrette din markedsføring og salgsindsats mod de enkelte segmenter.
Segmentering af kunderne er en svær disciplin, og ofte kommer man ikke dybere end en geografisk segmentering. Går man imidlertid et spadestik dybere giver det en række fordele, herunder dybere indsigt i dine kunders forskellige adfærd, hvilket betyder du kan skræddersy salgs- og markedsføringsindsatsen.
Derudover kan segmenteringen give værdifuld information ift. indtjeningsmulighederne i de enkelte segmenter, og hvor du skal prioritere jeres indsats.

Fokus på virksomhedens værditilbud

Rebel Minds hjælper dig med at skabe fokus på din virksomheds værditilbud.
Vi hjælper med at tydeliggøre, hvad det er virksomhedens produkter og/eller services gør for kunden i forhold til eks. mere salg, bedre bundlinje eller en optimeret værdikæde?
Rebel Minds finder i samarbejde med dig både de primære og sekundære værdier (Pains/Gains) i forhold til kunden.
Dette overføres direkte til dine markedsføringsaktiviteter, således at værditilbuddene fremgår tydeligt i alt markedsføring, og giver kunden et klart indtryk af, hvordan i kan skabe værdi.

PR og Case stories

Rebel Minds hjælper dig med at skabe synlighed og troværdighed i din markedsføring ved at ligge en plan for din PR-strategi ift. hvilke medier, hvad vi ønsker at kommunikere og hvornår. Det er afgørende at der tages stilling til, hvad i ønsker at opnå med virksomhedens PR-strategi – lead til salg, tiltrække medarbejdere, virksomhedens image, mm.

Case stories kan være et vigtigt salgs- og markedsføringsværktøj, når du skal overbevise kunder om dine produkter. Det kræver dog høj troværdighed i den enkelte case story, hvis den skal virke, da den er en udvidelse af referencelisten.

Rebel Minds hjælper dig med at skabe troværdige case stories med udgangspunkt i kundens fortælling og med et klart link til din virksomheds værditilbud.

Online og offline markedsføring

Rebel Minds hjælper dig med at udvælge de online og offline medier og metoder, der er mest optimale for din markedsføringsindsats og sikre samtidigt, at hvis begge medier vælges, at der er et sammenspil mellem de to typer medier.
Fokus på de online medier skaber en række spørgsmål, herunder;
Hvad er formålet jeres hjemmeside? Hvordan skal de sociale medier bruges? Skal vi bruge content marketing? Hvor mange ressourcer kan vi afsætte til håndtering af de online medier, og skal der hyres et eksternt bureau?
Offline markedsføring handler bl.a. om at bruge trykte brochurer som del af markedsføring, men det handler ligeledes om, hvilke messer i ønsker at deltage på, og om indlæg på seminarer/konferencer kan være en markedsføringskanal.

Udvikling af seminar og kurser

Rebel Minds hjælper dig med at udvikle seminar og kurser målrettet dine medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder.
Vi hjælper med at definere og tydeliggøre, hvad formålet er med et seminar eller kursusforløb. Dernæst hvad er det ønsket output fra aktiviteten, er der tale om at opbygge deltagernes kompetencer, tilføre viden eller skabe interesse for dine produkter og services og dermed salg.

Vi vil i forberedelsen definere og tage udgangspunkt i de læringsmål i ønsker for aktiviteten. I den forbindelse benytter vi vores læringstrappe som har tre niveauer: Viden, færdigheder og kompetencer. Videnstrappen er udgangspunktet for hvor langt i ønsker at flytte deltagerne på seminariet eller kurset.

Rebel Minds kan være med i dele af processen eller bistå i hele processen fra formål til afholdelse af seminar eller kursus.

Koordinerer din markedsføring- og salgaktiviteter

Hos Rebel Minds mener vi det er helt afgørende, at de markedsføringsaktiviteter virksomheden ønsker at igangsætte betaler sig. Dvs. den investering der foretages i markedsføring skal retfærdiggøres ift. at pengene kommer hjem igen – og gerne med en høj ROI.

Men hvordan sikre du det? Primært kræver det, at i har fokus på, at markedsføringsaktiviteterne skal genere kundeemner og mere salg. Det betyder at der skal foretages en skarp prioritering ift. hvilke markedsføringskanaler i skal bruge. Dernæst er det helt centralt at de enkelte aktiviteter i salgsprocessen er koordineret med de markedsføringsaktiviteter der igangsættes, således i som virksomhed formår at påvirke kunden på de rigtige steder i købsprocessen.

Ønsker i fx at igangsætte en kampagne mod et kundesegment, er det vigtigt at i har fastlagt hvilke værditilbud i kan tilbyde kundesegmentet, hvordan dette skal markedsføres og via hvilke kanaler, samt hvordan salgsteamet skal reagere ift. kampagnen.

Vi hjælper dig med at strukturer, fokusere og koordinere processen således dine markedsføringsaktiviteter optimeres, samt at salg og markedsføring arbejder sammen og skaber muligheder for at øge salget.

Fokus på virksomhedens værditilbud

Ved i hvorfor jeres kunder køber jeres produkter/løsninger? Og kan i udpege de primære årsager til at kunderne foretrækker jer fremfor konkurrenterne? Det er vigtigt at få et klart overblik over hvilke værditilbud, der skaber jeres konkurrencemæssige fordel. Dernæst er det helt centralt, at de værditilbud overføres til jeres markedsføring, således kunden får en klar ide om, at jeres virksomhed kan hjælpe ift. kundens pains og gains.

Hos Rebel Minds hjælper vi dig med at analysere de værditilbud jeres produkt/løsning har og hvordan i kan overføre dette til konkret værdi kunden i form af merindtjening eller besparelser. Vi hjælper og coacher jer ligeledes med at tydeliggøre dette i jeres salgsmateriale og på mødet med kunden.