Uanset hvilket område af din virksomhed du måtte have behov for at rekruttere til, finder du professionel og erfaren rådgivning hos Rebel Minds.

Vi hjælper vores kunder gennem hele rekrutteringsprocessen fra behovsafdækning til ansættelse samt pre- og onboarding.
Nøglen til din næste medarbejder findes ofte i, hvilket indtryk din virksomhed giver de potentielle ansøgere, og vi hjælper dig effektivt med at opbygge det bedst mulige fundament for en enkelt og succesfuld rekrutteringsproces.

Valg af rekrutteringsmetode

Inbound, Outbound, Search eller Selection. Mulighederne er mange, begreberne kan virke forvirrende, og vejen til det ønskede resultat kan derfor virke lang og uoverskuelig.

Med Rebel Minds rådgivning gøres rekruttering til et brugbart værktøj i din virksomhed, og vi hjælper dig til at kunne træffe de nødvendige valg, et succesfuld rekrutteringsforløb kræver.

De rette forventninger

For at finde hvad man søger, er man logisk nødt til at vide, hvad man søger efter på både det faglige og personlige plan.

Rebel Minds finder sammen med dig svarene på, hvad der er nødvendigt for at opnå et godt resultat af din virksomheds rekrutteringsforløb.

Branding effekt

For at kunne træffe valg behøver man valgmuligheder, og indenfor rekruttering er det kandidater.
Rebel Minds hjælper med at præsentere din virksomhed, således at den findes så attraktiv som muligt, og skaber interesse fra flest mulige relevante kandidater.

Udvælgelse af kandidater

Mængden af kandidater der finder din virksomheds stilling interessant, kan variere meget i både antal og kvalitet.

Rebel Minds hjælper med at kortlægge både det interne og eksterne kandidatfelt, således at der kan fokuseres på de mest relevante kandidater ud fra den gennemarbejdede jobanalyse.

Jobsamtalen

Jobsamtalen er ofte første gang virksomhed og kandidat mødes, derfor bør det foregå således at det bedst mulige faglige og personlige indtryk opnås hos begge parter.

Rebel Minds rådgiver din virksomhed under processen, og hjælper med at finde den rette fremgangsmåde, så der skabes et retvisende billede af både kandidat og virksomhed.

Pre- og onboarding

Uanset hvor mange timer og kompetencer man har brugt i rekrutteringsforløbet, kan det hele med udløbet af prøvetiden være tabt. Derfor er det nødvendigt at din virksomhed har en plan for, hvordan den nye medarbejders første periode i virksomheden forløber.
Rebel Minds hjælper din virksomhed, med at sikre at der er en effektiv og imødekommende plan for dette.

Valg af rekrutteringsmetode

Som de fleste andre resultater kræver et godt udfald af et rekrutteringsforløb en god forberedelse.

Som led i denne forberedelse må den rigtige metode findes, og indenfor rekruttering er der overordnet set 2 måder at føre et rekrutteringsforløb på; Inbound rekruttering og Outbound rekruttering. Vi hjælper dig med at finde den rette og effektuere denne.

De rette forventninger

Det er ikke nødvendigvis sværere at finde en egnet CEO, end det er at finde en dygtig elektriker, for kompetencer er, hvad alt rekruttering handler om.
Før et rekrutteringsforløb er det nødvendigt, din virksomhed har truffet en beslutning om en række faktorer i forløbet, som eksempelvis hvordan finder man det der kræves, for at kunne opnå succes i stillingen og generelt i virksomheden, hvor findes det, hvad det koster at finde, og hvor længe det tager at finde, før man kan se på forventningerne til resultatet af forløbet.

 

Den perfekte kandidat der er verdensmester til det hele, findes kun meget sjældent hvis nogensinde, og derfor hjælper Rebel Minds din virksomhed med at skabe og opstille den rette målsætning, inden forløbet påbegyndes.

Branding effekt

Mange virksomheder misser muligheden for at markedsføre sig selv i forbindelse med rekruttering, og fanger derfor ikke mange relevante kandidaters opmærksomhed. Uden at brande sig kan det svært at adskille sig fra konkurrenterne. Rebel Minds hjælper din virksomhed med at vælge den rigtige branding-strategi.

 

Din virksomheds brug af de sociale medier kan på samme måde som jobopslaget, være en troværdig måde at præsentere din virksomheds historier og succeser på for både nuværende, tidligere og potentielt kommende medarbejdere, såvel som kunder. Din virksomheds billede for en potentiel medarbejder er udover de sociale medier, også at finde på andre platforme som eks. hjemmeside og mobiltelefon, hvorfor vores fokus også i dette tilfælde er på det samlede billede.  

Fremtidens medarbejdere vil i forbindelse med valg af arbejdsplads stille endnu større krav til, og udvise endnu mindre forståelse for de virksomheder der ikke evner at benytte de forskellige platforme optimalt. Rebel Minds hjælper disse virksomheder til, også at kunne konkurrere i fremtiden.

Udvælgelse af kandidater

Det nuværende gennemsnitlige rekrutteringsforløb tager for 27 dage (hvilket er det længste nogensinde), men undersøgelser viser, at de dygtigste kandidater ofte kun er på udkig efter nyt arbejde i 10 dage. Via grundig forarbejde og klare forventninger i beslutningsprocessen, optimerer Rebel Minds forløbet i din virksomhed.

 

Mange virksomheder formår ikke i dag, at behandle afviste ansøgere på en måde, der gør at de alligevel kan være værdifulde for virksomheden. Vores rådgivning vil vise, hvordan dette vil kunne opnås.

Ofte har virksomheder allerede en medarbejder ansat, der med den rette tillid og træning kan overflødiggøre et rekrutteringsforløb af ny medarbejder til stillingen. Rebel Minds har god erfaring med denne form for personlig kompetence udvikling.

Jobsamtalen

Mange virksomheder ser jobsamtalen som mulighed for at se den potentielle medarbejder an.

Hvad mange virksomheder glemmer, er at det samme gælder for kandidaten, der her søger et klart indtryk af, hvad der kræves og forventes i jobbet, og lige så meget vurderer om virksomheden virker tiltalende på kandidaten.

Rebel Minds kan rådgive din virksomhed om hvilken interviewteknik og -forløb der bør bruges, således at begge parter opnår det både teoretisk- og praktisk bedst mulige indtryk af hinanden.

 

Et værktøj der kan bruges i forbindelse med jobsamtalen er forskellige personlighedstest, score- og analyseværktøjer, der i fald de bruges korrekt, kan styrke indtrykket hos både virksomhed og kandidat.

 

Den sidste udfordring inden ansættelse er ofte lønrammen, der tidligere generelt har spillet en stor rolle, men nu ofte bliver erstattet af ønsket om en optimal samlet lønpakke af forskellige faktorer. Rebel Minds kan rådgive din virksomhed om indholdet af den optimale samlede lønpakke i forhold til stilling og ønskede medarbejder.

Pre- og onboarding

Preboarding er planen for, og onboarding er håndteringen af hvordan virksomheden bedst introducerer den nye medarbejder til arbejdspladsen.

Mange virksomheder ligger store kræfter i selve rekrutteringen, men glemmer desværre ofte forløbet for introduktionen efter selve ansættelsen. Rebel Minds hjælper din virksomhed med at lave en klar defineret plan for, hvordan den nye medarbejder hurtigst muligt bliver godt introduceret for de nærmeste kollegaer, kunder og arbejdsgange.

Artikler

Links

  • Ingen links fundet