Vi hjælper vores kunder i forbindelse med forretningsstrategi, ledelse, økonomi, finansiering og rapportering samt en lang række andre problemstillinger. Det gælder ikke kun for direktøren, vi hjælper selvfølgelig også med strategi og ledelse i HR, Rekruttering, Salg og Markedsføring samt IT.

Ledelse sker på mange niveauer, ikke kun på direktionsgangen, i salgsledelsen eller hos HR-funktionen, men også på gulvet i enhver virksomhed. Nogen gange bliver det også kaldt; at tage ejerskab!

Strategi og forretningsudvikling

Vi hjælper dig med udvikling af din strategi, uanset om du er nystartet, eller har drevet din virksomhed i mange år. Om behovet er at udvikle en ny forretningsplan, eller optimere den eksisterende forretningsplan, har vi værktøjerne til at analysere din forretningsmodel og tydeliggøre din virksomheds udviklingsmuligheder.
Vi hjælper dig også, når strategierne skal operationaliseres og implementeres i din virksomhed.

Finansiering

Din virksomheds optimale kapitalstruktur afhænger i høj grad af interne og eksterne faktorer, og ikke mindst om virksomheden måske står i et vækstscenarie.
Rebel Minds hjælper med at vurdere din virksomheds kapitalsituation. Vi kan hjælpe dig i forhold til eksisterende eller nye bankaftaler, ligesom vi medvirker til kapitalsøgning blandt private investorer, fonde og vækstprogrammer. Vores indsigt i kapital bruges også til modellering og værdiansættelse i forhold til køb og salg af virksomheder.

Ledelsesrapportering

Virksomhedsledelse er en svær kunst, specielt hvis den udføres i blinde. Derfor er det vigtigt, at du kan se de tal og indikatorer, der viser, hvor virksomheden bevæger sig hen. Hvad enten, det er resultatet af tidligere beslutninger eller den aktuelle status der skal evalueres, er det væsentligt for alle virksomhedsledere at kunne skabe sig overblik, når der træffes beslutninger.
Rebel Minds hjælper dig med at identificere de nøgleparametre, der gør ledelsesrapporteringen til et uundværligt værktøj.

Daglig drift, optimering og sourcing

Mange forhold i din virksomheds daglige drift skal indtænkes, når strategien skal operationaliseres.  
Rebel Minds analyserer gerne procedurer, beslutningsgange, produktionsplanlægning, indkøbs-, lager- og sourcing strategi i din virksomhed.
Det handler om ressourceplanlægning i bred forstand, når virksomhedens drift skal optimeres.
Vi har ligeledes erfaringen, når de personalemæssige aspekter indtænkes i ressourceplanlægningen.

Advisory board

Virksomheder vil i en række situationer, kunne drage fordel af et specialiseret advisory board, der modsat bestyrelser ikke har bestemmende indflydelse.
Advisory boardet kan med særligt udvalgte kompetencer, vejlede og sparre med virksomhedens ledelse og specialister. Dette giver stor mening i virksomheder med højt niveau af produktudvikling, ligesom virksomheder der arbejder på specialiserede markeder eller under kompleks lovgivning også vil kunne have fordel af dette.

Bestyrelse

Behovet for en Bestyrelses kompetencer varierer mellem typer af virksomheder og over tid.
Rebel Minds kan i samarbejde med dig og din virksomhed, analysere behovet for eksterne kompetencer og sikre et optimalt match mellem ejerens interesser og virksomhedens behov.
Hvad enten din virksomhed står uden bestyrelse, eller mangler værktøjer til at optimere bestyrelsessamarbejdet, kan vi bidrage med løsninger.

Strategi og forretningsudvikling

For nogen er det ikke åbenlyst, hvad en mindre virksomhed skal med en forretningsplan.
Hvad enten det er eksisterende eller nystartede virksomheder/iværksættere, er det vores erfaring at forretningsplanen fastholder ejers/virksomhedsleders fokus på de værdiskabende elementer i virksomheden.

Vi bruger simple men gennemprøvede metoder og skabeloner til at hjælpe dig og din virksomhed til at arbejde med forretningsplanen. Resultatet er en gennemarbejdet analyse, beskrivelse og dokumentation af de optimale veje til virksomhedens mål.

Finansiering

Værdiansættelse:

Ved køb og salg af virksomheder eller større projekter er der behov for, at kunne estimere og beregne værdien af virksomheden udover hvad, der er den direkte bogførte værdi. Mange virksomheder handles på basis af tommelfingerregler som f.eks “bogført værdi” x “faktor”, men den reelle værdi vil ofte kunne findes og argumenteres for, gennem en modellering og simulering af fremtidige cash flow, hvor forudsætningerne for fremtiden beskrives og anvendes i modelleringen. Der kan simuleres en række scenarier, der i sidste ende vil være baggrunden for den endelige værdiansættelse.

 

Kapital:

De virksomheder, der vækster positivt indenfor eksisterende forretningsområde, har typisk nemt ved at få banken i tale, når kassekreditten skal udvides. Men når virksomheder barsler med nye idéer, nye markeder eller f.eks. skal foretage et generationsskifte, er der typisk behov for ekstern hjælp til at rejse kapital.
Rebel Minds hjælper virksomhederne med at etablere den dokumentation, der behøves for den gode dialog med banken eller eksterne kapitalpartnere. Ligesom ved virksomhedshandler er der i processen med kapitalfremskaffelse oftest behov for at kunne lave en værdiansættelsesmodel. I forhold til en investor eller i forhold til banken, bruges dette værktøj til at argumentere for budgetter og prognoser.

 

Forudsætningen for at finde udefrakommende kapital for den nystartede virksomhed, er at der er lavet en god forretningsplan, og at idéen, produktet eller servicen kan formidles fornuftigt.
Vi hjælper dig med at identificere og skabe kontakten til de relevante institutioner, fonde, virksomheder eller Business Angels.

Rebel Minds kan hjælpe med at vurdere om der er mulighed for at søge fonde om tilskud, lån eller garantier, ligesom vi kan hjælpe i forbindelse med ansøgningen.
Det kan være regionale fonde, som f.eks. Nordjysk Lånefond, fonde under innovationsmiljøordningen som f.eks. Borean, eller statslige fonde som f.eks:

Vækstfondens programmer:

 • Vækstgaranti og Vækstkaution
 • Ansvarlige lån
 • Vækstlån

Eksportkreditfonden (EKF):

 • Garantier
 • Sikkerhed
 • Finansiering

Innovationsfonden:

 • Innobooster
 • InnoFounder
 • Landdistriktsvækstpilot

Danmarks grønne investeringsfond:

 • Energioptimering
 • Vedvarende energi
 • Ressourceeffektivitet

Ledelsesrapportering

Ledelsesrapportering er meget mere end en årsrapport eller et internt regnskab. Ledelsesrapportering er et værktøj, der kan og bør, bruges til mere end blot en rapport hver tredje måned til bestyrelsen eller ejeren af virksomheden.

Selvom rapportering ofte betragtes, som at se i ”bakspejlet”, er det dén basis din virksomhed til enhver tid står på, når dagens udfordringer og fremtiden banker på. Rapporteringen giver også, den daglige ledelse en rutine i hvordan forskellige interne og eksterne hændelser over tid, påvirker den daglige drift og det økonomiske resultat – en rutine som er en vigtig ballast, når der træffes beslutninger.

Rebel Minds analyserer virksomheden og dens drift for at finde de nøgleparametre, der så præcist som muligt, kan indikere om drift og resultater, er i tråd med strategien, og de mål din virksomhed har sat.
Der er typisk tale om mål for både salg, produktion, udvikling/tid, lager, HR/personale, miljø og naturligvis økonomiske måltal.

Vi hjælper også din virksomhed med at vælge det rigtige format for rapporteringen, dvs. hvordan det i praksis skal virke og se ud. I nogle virksomheder er det tilstrækkeligt at udarbejde rapporteringen i regneark, mens andre virksomheder har stor gavn af at implementere dedikerede software løsninger, der automatisk udtrækker relevante data fra eksisterende systemer, og fast danner rapporteringen på uge- eller månedsvis.


Rebel Minds har også ekspertise til at yde hjælp og rådgivning i forbindelse med valg og implementering af Business Warehouse (BI), kundestyring (CRM) og generelle økonomi- og ERP-systemer.

Det er ofte først når en stærk rapporterings rutine er indarbejdet, at virksomheden kan agere proaktivt på alle de udfordringer, der opstår i dagligdagen, markedet og samfundet.

Daglig drift, optimering og sourcing

Når Rebel Minds kigger på din virksomhed, ser vi den med udefrakommende øjne. Det vil sige, at vi ikke fristes til at sige, ”sådan har vi altid gjort – derfor!”. Ofte ligger der en del optimerings muligheder i din daglige drift. Det kan være helt simple ting som interne processer, ”siloer” i organisationen eller daglig planlægning, der kan strømlines eller sam-koordineres med processer andre steder i virksomheden.

Vi kigger også efter omsætningshastighed – indkøb og varelager – hvor man f.eks. ved at omplacere indkøb hos færre leverandører, kan opnå bedre priser, Facilities Management (FM) hvor bygninger og infrastruktur vurderes ud fra disses indflydelse på virksomhedens kerneopgaver, og naturligvis outsourcing af ikke forretningskritiske opgaver eller eksempelvis IT-systemer.

Vi hjælper typisk også med at etablere activity-based-costing, hvor dét at få skabt overblik over omkostningernes relation til din virksomheds indtjening, kan bevirke, at indtjeningen øges ved at skrue ned for nogle omkostninger, mens man faktisk skruer op for andre.

Se også vores tilgang til KPI’er indenfor Salg.

Advisory board

Virksomheder vil i en række situationer kunne styrkes gennem et specialiseret advisory board. Et advisory board består typisk af 2 – 4 specialister, der dækker de væsentligste indsatsområder i virksomheden. Det kan være en specialist i markedsføring generelt eller i et specifikt marked, en specialist i salg, en topleder der kan sparre omkring ledelse og strategi, og f.eks. en teknisk rådgiver.

I nogle virksomheder kan en enkelt ekstern ingeniør tilknyttes, så denne kan foretage ”second opinion” på produktidéer og prototyper. Dette kan være ekstra fordelagtigt for virksomheder, der aktivt søger ny kapital, da en second opinion kan være særdeles vigtigt for en ekstern kapitalindskyder.

Vi kan i samarbejde med dig afdække behov og profiler for relevante medlemmer, og efter grundig analyse, forestå at finde disse.

Bemærk også at i nogle sammenhænge, kan der være behov for både et advisory board og en Bestyrelse.

Bestyrelse

Rebel Minds kan hjælpe dig med enten at etablere, eller effektivisere virksomhedens brug af Bestyrelsen.
Ved etablering af en Bestyrelse afdækkes i samarbejde med dig, behov og profiler for relevante medlemmer. Vi kan på basis af den samlede analyse, også hjælpe med at finde relevante kandidater.

Alternativt tilbyder Rebel Minds en service, hvor vores konsulenter agerer bestyrelse og forretningspartnere på samme niveau og omfang som en egentlig bestyrelse. Denne løsning er ofte mere effektiv og billigere for små og nystartede virksomheder.