CSR Politik

I Rebel Minds forholder vi os aktivt til vores samfundsmæssige ansvar, CSR.
Alle vores konsulenter er involveret i – og ansvarlige for vores interne arbejde med CSR.

CSR, eller Corporate Social Responsibility som det står for, er baseret på en aktiv stillingtagen til spørgsmål om God Forretningsskik, Arbejdsforhold, Organisering, Forbrugerforhold, Lokal Samfundsinvolvering, Miljø og Menneskerettigheder.

De for os, væsentligste områder er:

God Forretningsskik:
At sikre en god forretningsskik i vores egen virksomhed og også at videregive løsninger og værktøjer til at vores kunder kan opretholde og udbygge en god forretningsskik.

Arbejdsforhold:
Ved vores rådgivning, yder vi en aktiv indsats for at sikre gode og retslige arbejdsforhold for medarbejdere og kandidater i de virksomheder vi rådgiver. Vi involverer os desuden i vores egne medarbejders liv på en måde, der understøtter deres velbefindende og balancerer forholdet mellem arbejde og fritid.

At vi kun fremhæver to punkter, skyldes vores beskedne indflydelse på/fra de øvrige forhold som f.eks. menneskerettigheder. Det betyder ikke, at vi afholder os fra at have en miljøpolitik eller f.eks. undgår lokal samfundsinvolvering.

 

Rebel Minds arbejder for, at vi selv og ikke mindst vores kunder, meningsfyldt kan oplyses- og påvirkes til at udvise de højeste standarder i CSR. Vi anerkender yderligere FN’s 10 principper for Global Compact, som vi aktivt forventer overholdt i alle egne relationer og i enhver samarbejdsrelation.

 

  • Rebel Minds støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder.
  • Rebel Minds sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettigheder.
  • Rebel Minds respekterer frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
  • Rebel Minds støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
  • Rebel Minds støtter et forsigtighedsprincip i relation til miljømæssige udfordringer.
  • Rebel Minds modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning.
  • Rebel Minds støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde og/eller børnearbejde
  • Rebel Minds fordømmer tvangsmæssig prostitution og trafficking.

1/10-2018, Rebel Minds