Miljø- og affaldspolitik

Rebel Minds tager ansvar for vores omgivelser og miljø.

Vi overholder de miljøkrav der stilles til gennemførelsen af vores erhverv og arbejder aktivt med en miljøbevidst adfærd hvor vi mindsker vores energiforbrug i form af el, vand og varme samt vores generelle miljøbelastning.

 

Vi affaldssorterer i fragmenterne papir, pap, blød plastik og øvrigt brandbart. Dette sker i samarbejde med Business Park Nord og dennes renovatør.

 

Det er vores almindelige politik at undgå papirudskrifter hvor dette kan erstattes af elektroniske dokumenter og anvender miljømærkede og certificerede blæk- og tonerprodukter så vidt muligt.

1/10-2018, Rebel Minds